Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz w przypadku wilgoci gruntowej, wodzie przesiąkającej i wodzie gruntowej

1 Gruntowanie
KÖSTER Polysil TG 500
2 Wyrównanie podłoża
KÖSTER Sperrmortel Fix
3 Wykonanie fasety
KÖSTER Sperrmortel Fix
4 Hydroizolacja
KÖSTER NB 1
5 Uszczelnienie przejść rur
KÖSTER KB-FIX 5
KÖSTER KB-Flex 200
6 Obrzutka renowacyjna
KÖSTER Sanierputz Spritzbewurf
7 Tynk renowacyjny
KÖSTER Sanierputz biały
8 Szpachla renowacyjna
KÖSTER Feinputz
9 Farba
KÖSTER Silikonfarbe

Jeżeli w piwnicy występują przecieki to najlepszym rozwiązaniem problemu jest zastosowanie mineralnych materiałów hydroizolacyjnych, które łączą się z podłożem bardzo mocno i można je stosować na zawilgocone podłoże.

Bardzo ważne jest przygotowanie podłoża, które powinno być nośne, czyste, wolne od wszelkich substancji obniżających przyczepność. Stare tynki należy skuć, usunąć wszystkie słabe odspojone elementy ze ściany, fugi powinny zostać wyskrobane. Podłoże należy zagruntować stosując KÖSTER Polysil TG 500, który dodatkowo wzmacnia podłoże i wiąże sole, które mogą występować w podłożu. Ubytki w ścianie należy uzupełnić stosując wodoszczelną, szybkowiążącą zaprawę KÖSTER Sperrmörtel Fix. Na styku ściany z fundamentem dla uniknięcia naprężeń w warstwie hydroizolacji należy wykonać fasetę (wyoblenie) z szybkowiążącej zaprawy KÖSTER Sperrmörtel Fix.

Uszczelnienie ścian wykonujemy nakładając szlam uszczelniający KÖSTER NB 1 w dwóch lub trzech warstwach. Kolejne warstwy szlamu uszczelniającego utwardzamy natryskując KÖSTER Polysil TG 500. Przy wodzie napierającej od zewnątrz należy wykonać trzy warstwy szlamu uszczelniającego. Możliwe jest zastosowanie białego szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 2 jako ostatniej warstwy hydroizolacyjnej.

Przejścia rur przez ścianę należy uszczelnić za pomocą plastycznej masy uszczelniającej KÖSTER KB-Flex 200 i zaszpachlować zaprawą szybkowiążącą KÖSTER KB-Fix 5.

Na ściany piwnic, które są zawilgocone i zasolone powinny zostać nałożone tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz. Tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz są odporne na wilgoć występującą w ścianach (w odróżnieniu od tynków gipsowych lub wapiennych). Tynki renowacyjne umożliwiają bezawaryjne wysychanie zawilgoconych i zasolonych ścian. Cechuje je bardzo dobra paroprzepuszczalność i hydrofobowość. Dzięki wysokiej porowatości tynków renowacyjnych sole krystalizujące przy wysychaniu ściany odkładają się w porach tynków nie powodując wykwitów na ścianach i uszkodzenia farb. Tynki renowacyjne poprawiają również klimat pomieszczeń i zmniejszają ryzyko kondensacji pary wodnej na ścianach piwnic.

Przed wykonaniem tynków renowacyjnych należy wykonać obrzutkę z tynku renowacyjnego modyfikowanego niewielkim dodatkiem emulsji KÖSTER SB Haftemulsion do wody zarobowej. Obrzutkę należy wykonać na jeszcze wilgotny szlam uszczelniający dla poprawy przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża. Po 24 godzinach nakładany jest tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz na grubość min. 2 cm.

Nasza oferta obejmuje tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz w różnych wariantach (szare, białe, lekkie, szybkowiążące). Bardzo dobrym rozwiązaniem dla wnętrz zabytkowych obiektów jest stosowanie białego tynku renowacyjnego KÖSTER Sanierputz bez malowania. Jeżeli wymagana jest bardzo gładka powierzchnia ściany, po wyschnięciu tynków renowacyjnych nakładana jest szpachla renowacyjna KÖSTER.

Do malowania tynków renowacyjnych wolno stosować wyłącznie farby o wysokiej paroprzepuszczalności (np. KÖSTER Silikonfarbe).

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America