System chroniący beton przed agresją chemiczną

1 Corrosion protection (reinforcement)
KÖSTER Z1
KÖSTER Z2
2 Concrete repair
KÖSTER Reparaturmörtel R4
3 Surface preparation
KÖSTER NB 1
4 Corrosion protection
KÖSTER Polysil TG 500 2K
5 Corrosion protection (crack bridging)
KÖSTER PS Flex

Zabezpieczenie betonu np. wewnątrz zbiorników na oczyszczalniach ścieków, wykonywane jest zazwyczaj za pomocą systemu składającego się z produktów KÖSTER Bridge Coat i KÖSTER PS Flex, powłoki te nakładane są za pomocą pędzla lub wałka. System jest elastyczny i mostkuje rysy.

Alternatywnie:
W przyapadku małego obciążenia kwasami, jeśli nie ma wymagania, aby system mostkował rysy, powłoka może być wykonana jedynie przy pomocy KÖSTER Bridge Coat nakładanego w dwóch warstwach.

W przypadku bardzo dużego obciążenia agresywnymi związkami chemicznymi (np. kwasami poniżej kwasowego punktu rosy) powłoka może być wykonana z KÖSTER VE nakładanego w dwóch warstwach. Dodatkowo KÖSTER VE może być stosowany do zamknięcia porów, raków, nierówności przed nakładaniem KÖSTER Bridge Coat.

Podłoże należy przygotować poprzez piaskowanie, szlifowanie, śrutowanie do uzyskania nośnego i stabilnego podłoża przed nakładaniem kolejnych powłok.

Do reprofilacji i wyrównania podłoża należy zastosować zaprawę naprawczą KÖSTER Reparaturmörtel NC, którą można nakładać ręcznie lub natryskowo. Zaprawę należy nakładać na odpowiednio przygotowane, mocne podłoże, wolne od zanieczyszczeń obniżających przyczepność. Stal zbrojeniową należy oczyścić ze śladów korozji i zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą KÖSTER Z1/Z2. Podłoże chropowate i chłonne zabezpieczyć poprzez nałożenie KÖSTER NB 1. Należy stosować się do zaleceń zawartych w kartach technicznych odpowiednich produktów. Ze względu na to, że zabezpieczenie antykorozyjne betonu wymaga doświadczenia i powinno być dobierane odpowiednio do warunków i obciążeń chemicznych, prosimy o kontakt z naszymi doradcami technicznymi.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America