Hydroizolacja parkingów oraz płyt mostowych

1 Podłoże

2 Warstwa gruntująca
KÖSTER CT 225
3 Bitum na gorąco

5 Profil okrągły PE

System hydroizolacji KÖSTER parkingów samochodowych i płyt mostowych składa się z dwuskładnikowej żywicy epoksydowej KÖSTER CT 225 Bridge Deck oraz elastycznych membran hydroizolacyjnych KÖSTER ECB 2F.  KÖSTER CT 225 Bridge Deck jest stabilną termicznie żywicą epoksydową i służy do przygotowania nawierzchni odcinków dróg, pokładów mostów, parkingów samochodowych i konstrukcji inżynierii lądowej i wodnej do obróbki asfaltem mastyksowym zgodnie z ZTV-ING (część 7).  System hydroizolacji nakładany bezpośrednio na ten podkład oparty jest na membranach KÖSTER ECB wykonanych z mieszaniny kopolimeru etylenu i specjalnego bitumu. KÖSTER ECB 2F to membrana zaprojektowana specjalnie do hydroizolacji dróg, parkingów i mostów, zgodnie z wysokimi niemieckimi standardami ZTV-ING (część 7).

 

Membrany KÖSTER ECB 2F zawierają tkaninę zbrojącą z włókna szklanego i są dodatkowo laminowane włókniną poliestrową, aby zapewnić przyczepność do podłoża poniżej i do górnej struktury. Aplikacja membran KÖSTER ECB 2F odbywa się za pomocą gorącego bitumu.  W celu kompensacji ruchów między różnymi sekcjami betonu konieczne jest zainstalowanie dwuwarstwowego systemu membranowego nad złączami, podczas gdy pręt podkładowy jest umieszczony w fazowanej sekcji złącza między membranami. 

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Iraq Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America