Wypełnienie szczelin dylatacyjnych na mineralnych i metalowych podłożach

 

Dylatacje konstrukcji muszą przenosić przemieszczenia elementów budynku pochodzące np. od zmian temperatury, dlatego muszą być wypełnione masami elastycznymi. KÖSTER Fugenspachtel FS jest wysokiej jakości masą dylatacyjną, która jest elastyczna, odporna na działanie promieniowania UV i bardzo trwała. KÖSTER Fugenspachtel FS wykazuje także odporność chemiczną na działanie wielu substancji chemicznych oraz jest wodoszczelna.

Dla trwałości uszczelnienia dylatacji oprócz właściwości masy uszczelniającej decydujące znaczenie ma przyczepność masy do brzegów dylatacji. Brzegi dylatacji muszą zostać oczyszczone z substancji obniżających przyczepność, podłoże powinno być czyste, suche i nośne. Jako preparat gruntujący należy stosować KÖSTER FS Primer.

Masa dylatacyjna powinna zostać wbudowana w ten sposób, aby siła rozciągająca nie była zbyt duża. Masa dylatacyjna powinna mieć przyczepność tylko do brzegów dylatacji, aby pracowała tylko na rozciąganie i na ściskanie. Żeby to osiągnąć należy najpierw wbudować w dylatację okrągły sznur polietylenowy. Ważne też jest zachowanie proporcji między grubością masy dylatacyjnej a szerokością dylatacji, ten stosunek powinien zawierać się w przedziale 1 : 1 do 1 : 2. 

 

Do wypełniania dylatacji w np. betonowych zbiornikach rolniczych stosowana jest masa dylatacyjna KÖSTER PU-Fugenverguss.  Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

 

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America