Odtworzenie izolacji poziomej w ścianach metodą iniekcji grawitacyjnej

2 Akcesoria iniekcyjne
KÖSTER Saugwinkel
3 Odtworzenie izolacji poziomej w ścianie
KÖSTER Crisin 76
4 Przygotowanie podłoża
KÖSTER Polysil TG 500
6 Obrzutka renowacyjna
KÖSTER Sanierputz Spritzbewurf
7 Tynk renowacyjny
KÖSTER Sanierputz szary
KÖSTER Sanierputz szary/lekki

Wilgoć podciągana kapilarnie jest przyczyną zawilgocenia ścian, wykwitów soli, złuszczającej się farby, a nawet niszczenia i odpadania tynków. Skuteczna przepona pozioma w ścianach (izolacja pozioma) odcinająca wnikanie wilgoci w ścianę chroni budynki przed kapilarnym podciąganiem wilgoci i przed niszczeniem ścian i tynków. 


Wykonanie przepony poziomej w ścianie przu użyciu kartuszy z płynem iniekcyjnym KOSTER Crisin 76:

Bardzo prostym i jednocześnie skutecznym sposobem odtworzenia izolacji poziomej jest wykonanie iniekcji grawitacyjnej. Przeponę poziomą możemy wykonac przy użyciu grapreparatu KÖSTER Crisin 76 z użyciem opatentowanego systemu wałków kapilarnych oraz uchwytów mocujących KÖSTER Saugwinkel lub też przy użyciu kremu iniekcyjnego KOSTER Crisin Creme.

KÖSTER Crisin 76 jest roztworem żywic o bardzo dużej zdolności penetracji, który wnika w najdobnniejsze pory i kapilary. Działa hydrofobizująco oraz dodatkowo zamyka kapilary.

W ścianie należy wywiercić otwory w rozstawie 8-12 cm w zależności od grubości ściany. Następnie montuje się wałki kapilarne, uchwyty i kartusze z płynem iniekcyjnym KÖSTER Crisin 76, który jest samoistnie wciągany w ściany bez użycia ciśnienia. Ten bezciśnieniowy sposób wykonywania iniekcji wykorzystuje zjawisko podciągania kapilarnego (to samo, które jest przyczyną zawilgocenia ścian) do rozprowadzenia płynu iniekcyjnego do najmniejszych kapilarów w ścianie. Ten system iniekcji ma tą wielką zaletę, że nie mamy żadnych strat materiału iniekcyjnego w miejscach gdzie w ścianie występują pęknięcia lub puste przestrzenie. Dzieje się tak bo przekazywanie płynu iniekcyjnego ścianie następuje na zasadzie kapilarnej, tylko tam gdzie jest kontakt wałeczka kapilarnego ze ścianą. W miejscach pęknięć i pustek nie ma kontaktu wałeczka kapilarnego ze ścianą nie ma nasączania ściany płynem iniekcyjnym.

W wypadku ścian o niewielkim poziomie zawilgocenia i zasolenia można stosować płyn iniekcyjny na bazie krzemianowej KÖSTER Mautrol-Bohrloch-Flüssig. Należy jednak wcześniej wykonać badanie zawilgocenia i zasolenia ścian.


Wykonanie przepony poziomej w ścianach przy użyciu kremu iniekcyjnego KOSTER Crisin Creme.

Iniekcja krem iniekcyjnyKrem iniekcyjny KÖSTER Crisin Creme, nie zawiera rozpuszczalników, produkowany na bazie żywic/silanów, przeznaczony jest do wykonywania izolacji poziomej w ścianach w technice iniekcyjnej przeciw podciąganiu kapilarnemu.

Krem iniekcyjny spełnia wymagania WTA (Certyfikat WTA) dla materiałów iniecyjnych do ścian o bardzo wysokim zawilgoceniu do 95%. Krem iniekcyjny Crisin Creme posiada wysoką zawartość substancji aktywnych: 85%.

Krem iniekcyjny KÖSTER Crisin Creme jest przeznaczony do iniekcji ścian murowanych z cegły/kamienia w celu odtworzenia izolacji poziomej w ścianach (przepony poziomej) przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.

Kram iniekcyjny KÖSTER Crisin Creme może być stosowany do iniekcji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.  

Wykonanie iniekcji ścian kremem Crisin Creme

Należy wywiercić otwory poziome o średnicy 12-14 mm w najniżej położonej spoinie muru, odstęp między otworami powinien wynosić ok. 10 cm (niezależnie od grubości ściany). Otwory powinny być o 3 cm krótsze od grubości muru.

Otwory oczyścić za pomocą wody lub sprężonego powietrza. Następnie należy wycisnąć krem iniekcyjny z kartuszy 310 ml za pomocą wyciskacza ręcznego KÖSTER Handpresse (kartusze 310 ml). Skuteczność iniekcji kremem iniekcyjnym zależy w dużym stopniu od dokładności wypełnienia otworów materiałem iniekcyjnym.

Od razu po aplikacji kremu iniekcyjnego należy zamknąć otwory za pomocą szybkowiążącej zaprawy KÖSTER KB FIX 5.

W przypadku aplikacji kremu iniekcyjnego KÖSTER Crisin Creme za pomocą urządzeń pneumatycznych należy stosować krem iniekcyjny dostarczany w 10 l wiadrach.


System tynków renowacyjnych KOSTER Sanierputz szary

Po usunięciu przyczyn zawilgocenia ścian przez wykonanie iniekcji należy na ścianach wykonać tynki renowacyjne. Tynki renowacyjne umożliwiają bezawaryjne wysychanie zawilgoconych i zasolonych ścian. Cechuje je bardzo dobra paroprzepuszczalność i hydrofobowość. Dzięki wysokiej porowatości tynków renowacyjnych sole krystalizujące przy wysychaniu ściany odkładają się w porach tynków nie powodując wykwitów na ścianach i uszkodzenia farb.

Nasza oferta obejmuje tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz w różnych wariantach (szare, białe, lekkie, szybkowiążące). Bardzo dobrym rozwiązaniem dla wnętrz zabytkowych obiektów jest stosowanie białego tynku renowacyjnego KÖSTER Sanierputz bez malowania. Jeżeli wymagana jest bardzo gładka powierzchnia ściany, po wyschnięciu tynków renowacyjnych nakładana jest szpachla renowacyjna KÖSTER Feinputz.

Do malowania tynków renowacyjnych wolno stosować wyłącznie farby o wysokiej paroprzepuszczalności (np. KÖSTER Silikonfarbe).

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

 

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America